Home page > 2. průzkumná rota

2. průzkumná rota

2. průzkumná  rota (2.pzr)

  • 2. pzr je prioritně předurčena k plnění úkolů bojového průzkumu ve prospěch vytvářených ÚU AČR.
  • PzS je schopna provést průzkum prostoru o velikosti 25-50 km² za 24 hodin a je schopna plnit úkoly průzkumu bez dozásobení po dobu 3 dnů do vzdálenosti 25 km od řídící radiové stanice bez použití retranslace.
  • 2. pzr je schopna zasazení výsadkem na padácích, nebo vysazením z vrtulníku.

Nahoru