Home page > Aktuality > Poslední rozloučení s kamarádem Ivošem Šírem

Poslední rozloučení s kamarádem Ivošem Šírem

 Slova na rozloučení s rtm. Ivo Šírem od vrchního praporčíka 102. průzkumného praporu, prap. Jiřího Kašpara:
“.. Je obtížné najít vhodná slova, jimiž lze uchopit lidský život, ale během dní, kdy jsem tato slova hledal, se mne jeden z mých kolegů zeptal: “zažil jsi Ivoše na 1. rotě?”
Zažil.
A uvědomil jsem si, že to nejvíce a nejlépe vystihuje způsob, jakým vstupoval do našeho života. S Ivošem se nebylo možné jen setkat, vždycky se stával nepostradatelnou a úplnou součástí. Pořád ho vidím v zeleném tričku s nápisem Brother recon. A právě vyjadřování bratrství je způsob, jakým s námi žil. Mluvím z pohledu vojáka, z pohledu společenství, kde právě bratrství má své zvláštní pojetí a nezastupitelné místo, kde se kamarádství proměňuje v hluboké spojenectví, nezbytnou vazbu, pouto, které jediné umožní dorazit k cíli. Ivo se stal vojákem ve svých 22 letech, přes tři roky sloužil v Táboře, pak zakotvil u 102, nejprve na 1. Průzkumné rotě a od roku 2012 na rotě hloubkového průzkumu. 16 dobrých let, různé posádky, mise v Afganistánu, desítky přátel. Ale všichni jsme spolu prožili to stejné.
“Neboj, nenechám tě v tom”

Těchto několik svých prostých slov, jimiž k nám proudil jeho klid a jistota, dokázal Ivoš svým konáním dovést k precizní dokonalosti. Všichni jsme mohli obdivovat jeho sílu a vytrvalost, ale naprosto úžasná byla samozřejmost, se kterou své schopnosti dával nám všem. Vždy ochotný vzít, co my už jsme nést nemohli, vždy první tam, kde to bylo těžké a nepohodlné.
Jakoby plul po všech úskalích vojenské řehole a tam, kde nám se už nedostávalo dechu, se najednou vynořil, pokaždé se jen tak pousmál svým zvláštním způsobem a tiše řekl: “já to vezmu”. Úsporný ve slovech, ale bezbřehý v pomoci. Náš velký Malý princ, jímž byla radost se nechat ochočit.
Tady, ve zdech kostela, v plnosti naděje a víry, nemá smrt svou tíživou váhu. Kéž je toto zastavení uvědoměním si, že se nám Ivo daroval natolik, že v nás zůstává.
Ivoši, náš opravdový kamaráde, děkujeme Ti za tvůj příklad.”

Fotogalerie

Nahoru