Home page > Ročník 2021

Ročník 2021

 

S nádechem historie

Soutěž se snaží co nejvíce přiblížit reálnému nasazení. Ročník 2021 navíc obnášel tematický námět, který se prolínal průběhem závodu. Celá soutěž byla situovana do období druhé světové války a věnovala se právě našim příslušníkům, kteří podstupovali speciální vojenský výcvik v Anglii, aby mohli být vysazeni na území Protektorátu, kde měli plnit úkoly zaměřené především na získávání zpravodajských informací a zasílání těchto zpráv zpět do Británie. V průběhu klání tak soutěžící prošli výcvikovým kempem a následně byli zasazeni v cílovém prostoru. Stejně jako většina československých výsadkářů z Anglie, kteří ale nakonec byli vysazeni v jiných místech oproti plánu, museli závodníci absolvovat dlouhý přesun, až poté mohli plnit svůj bojový úkol, obsahující např. pozorování, následný přepad se získáním a vyhodnocením dokumentu nepřítele, získat depeši s dalšími pokyny, i jim se nevyhnula ztráta materiálu. Všemi těmito disciplínami a dějovou linií se závod přiblížil co nejvíce podmínkám, kterým naši parašutisté čs. zahraniční armády v Protektorátu čelili.

 

 

 

 

 

 

Průběh ročníku 2021

Průzkumné hlídky 2021 – den první

Po ročním odkladu způsobeném epidemiologickou situací se v IX. ročníku vrací Soutěž průzkumných hlídek. Na start soutěže vyběhlo 18. čtyřčlenných družstev. Kromě dvou týmů ze slovenského praporu ISTAR z Prešova a družstev pořádajícího 102. průzkumného praporu Prostějov, se do klání zapojily i čtyřčlenné hlídky 41. mechanizovaného praporu Žatec, 42. mechanizovaného praporu Tábor, 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec, 71. mechanizovaného praporu Hranice, 72. mechanizovaného praporu Přáslavice, 74. mechanizovaného praporu Bučovice, 13. dělostřeleckého pluku Jince, 31. pluku radiační a chemické a biologické ochrany Liberec, 43. výsadkového pluku Chrudim a studenti oboru velitel průzkumných jednotek z Univerzity obrany v Brně. Účastni jsou též dva pozorovatelé z britského průzkumného praporu Household Cavalry Regiment z Bulfordu.

Na odpoledním nástupu soutěžních hlídek promluvil velitel 102. průzkumného praporu
pplk. gšt. Ing. Pavel Hriník, který přivítal všechny účastníky a zdůraznil, že na pomyslné startovní čáře stojí elitní výběr „průzkumáků“ z české i slovenské armády. „Přeji Vám všem hodně sil, myslete na své zdraví a očekávám, že se celá soutěž ponese v duchu fair-play, kolegiality a smyslu pro soutěž.“, zakončil velitel svůj proslov.

Hlavním cílem soutěže je prověřit schopnosti a dovednosti příslušníků průzkumných jednotek napříč armádou při plnění bojového úkolu. Čeká na ně v průběhu čtyř dnů 23 komplexních disciplín rozmístěných ve VVP Libavá, přičemž hned několik je nachystaných k plnění v noci. To vše na trase čítající minimálně 100 km pěších přesunů náročným terénem. Pokud tedy chtějí hlídky pomýšlet na úspěch, musí každý člen týmu prokázat mimořádnou fyzickou připravenost, psychickou odolnost a perfektní spolupráci.

Letošní námět soutěže dává vzpomenout na působení československých dobrovolníků rozmístěných po vojenských základnách ve Velké Británii, kde museli projít náročným výcvikem pro zasazení na okupovaném území. Tento výcvik simulují disciplíny dnešního a zítřejšího dne, jež prověří připravenost vojáků k plnění specifických úkolů. Týmy budou postupně procházet stanoviště ženijních, střeleckých, zdravotních, lezeckých a topografických dovedností, to vše proložené vyčerpávajícími přesuny a zpestřením v podobě vojenského plavání. Druhé dva dny navodí prostředí reálného výsadku do Protektorátu Čechy a Morava. Jejich náplň bude především záškodnická činnost, pozorování, noční orientační běh, střelby a pokračující přesuny.

Všem hlídkám byl zkontrolován materiál a v 16:00 se odstartovalo 10km dlouhým zrychleným přesunem s veškerým materiálem do srubového tábora, který pro letošní ročník plní roli výcvikového kempu. Zde dostaly hlídky další instrukce. Po setmění vyrazily k prvním soutěžním disciplínám, a to v pořadí, v jakém doběhly z přesunu. Čekala na ně noční střelba z pistole, překonání vodní překážky a na závěr prvního dne ještě soutěžící museli nachystat jímku na nálož. Je nutné připomenout, že všechny úkoly plnili nejen s vlastní výstrojí a výzbrojí, ale také s výsadkářským kontejnerem s doplňujícím vybavením, který představovala 40kg těžká kláda. První soutěžní den tak pro hlídky skončil kolem druhé hodiny ráno a v harmonogramu měli již jen odpočinek a ošetření materiálu.

Průzkumné hlídky 2021 – den druhý

Sychravé ráno ve výcvikovém kempu. Soutěžní hlídky využily po nočních disciplínách pár hodin odpočinku k nabrání čerstvých sil. Ve stanovený čas jsou již všichni sbalení a vyráží k rozchodišti, kde si každý tým losuje první kontrolní bod. Poté je čeká plnění specifických úkolů na jednotlivých stanovištích, rozmístěných v téměř dokonalém kruhu. Počasí dnes ve VVP Libavá nezklamalo a celý den hlídky bičuje studený déšť a nárazový vítr.

Zejména u disciplíny vojenské lezení je déšť a vítr faktorem, se kterým se musí počítat. Na soutěžící si pořadatelé přichystali kolmou stěnu, se čtyřmi trasami na vrchol. Pro každého člena týmu jedna. Vojáci neváhají a po krátkém poučení se ihned vydávají vzhůru. Krom klasického lezení po skále zdolávají provazový žebřík, „indiánský“ žebřík, síť a visutou kládu. Po dosažení nejvyššího bodu „ferratového výstupu“ se musí každý z týmu pustit šikmým slaněním na protější břeh řeky Bystřičky. V údolí Bystřičky ještě hlídky procházejí mlýnským náhonem vytesaným ve skále, kde se hladina vody zvyšuje a strop snižuje. Ačkoliv disciplína nebyla bodovaná, její nesplnění se penalizovalo připočtením 30 minut k celkovému času, téměř všichni se tak rozhodli brodění podstoupit, a to i přes nepohodlí v podobě neseného batohu s vybavením.

Nepříznivé povětrnostní podmínky prověřily i střelecké dovednosti družstev. V duchu výcviku na základnách ve Velké Británii musejí hlídky prokázat schopnost ovládat útočnou pušku, pistoli i samopal, při střelbě z různých střeleckých poloh a za pohybu. Nejen střelba, ale i dovednost postarat se o zraněného kolegu je nedílnou součástí portfolia „průzkumáka“. V tom prověřuje soutěžící další stanoviště. Zde mají za úkol pohotově ošetřit figurínu s namaskovanými zraněními a na improvizovaných nosítkách ji v časovém limitu dopravit na bezpečné místo. Poslední z výčtu hodnocených disciplín je nácvik zničení cíle. Každý tým si dle vlastních výpočtů nachystá časovou roznětku tak, aby stihl odběhnout do bezpečné vzdálenosti, než imitace výbuchu „zničí“ připravené minomety.

Teprve po splnění všech připravených úkolů a „cvaknutí“ průběžných kontrolních bodů do karty týmu se hlídky mohly přesunout do výcvikového tábora. Zde přichází zasloužený odpočinek, který však nebude mít dlouhého trvání. Výsadek na okupované území Protektorátu Čechy a Morava je očekáván každou hodinou…

Průzkumné hlídky 2021 – den třetí

Motory burácí, hlídky mají několik vteřin na to, aby nasedly na Tatry. Koncová světla mizí v dálce a těsně před půlnocí přichází dlouho očekávaný moment výsadku na okupované území Protektorátu. Vojáci seskakují z korby transportního vozidla a okamžitě se přesouvají z dohledu možného nežádoucího pozorovatele do hloubi lesa. Nyní využijí všechny dovednosti a znalosti z dvoudenního výcviku a přetaví je v dokonalé splnění přidělených úkolů.

První disciplína třetího dne soutěže je noční orientační běh. Soutěžící musí co nejrychleji posbírat informace z místa zasazení, jež jsou rozmístěné v podobě 42 kontrolních bodů na ploše cca 10km čtverečných. Časový limit je neúprosný, pro odpočinek není prostor. Ti nejrychlejší se dostávají do místa bivaku nad ránem. Když první paprsky slunce prosvítají ranní mlhou, jsou už opět nachystaní k pochodu.

Evropa a celý svět musí vidět, že v této osudné chvíli existují Češi a Slováci, kteří se nepoddali a nepoddají. Proto, drazí přátelé, jsme v boji, a v tomto boji zůstaneme až do konce.“, zní z radiostanice hlas Edvarda Beneše. Závodníci naslouchají se zatajeným dechem, nejen kvůli atmosféře celého sdělení, ale též pro splnění úkolu. Pro plný počet bodů je nutný doslovný přepis poselství, spolu se zachycením šifry pro budoucí komunikaci. Ještě než opustí stanoviště, každá hlídka obdrží jedno jízdní kolo – nejčastější dopravní prostředek vysazených desantů. Toto jízdní kolo, ačkoliv postrádá šlapky, je při správné úpravě pro závodníky vítaným pomocníkem.

Po zachycení depeše týmy vyráží na přesun, který je v polovině rozdělený další disciplínou. Prostor vodní plochy dává tušit, že opět půjde o její překonávání. Tentokrát se však v ideálním případě ani nenamočí. Veškerý nesený materiál včetně jízdního kola nakládají na člun a využívají natažené lano k ručnímu přitažení na druhou stranu nádrže, vzdálenou přes 200 metrů. Další disciplína není vzdušnou čarou daleko, avšak týmy musí překonat značné převýšení. Únava a desítky kilometrů v nohách už začínají být znát a soutěž opouští dva soutěžní týmy. Ostatní pokračují dál, překonají zátaras, vrhem hvězdice zneškodní stráže a pomocí cvičné výbušniny likvidují tanky, které ohrožují domácí odboj. Následuje závěrečný přesun do cílového prostoru.

 

Po setmění jsou hlídky ve skrytu na pozorovacím stanovišti, kde ve stanoveném čase vypracují schéma pozorování. Deník pozorování doplní pohybem techniky, která se na Velké Střelné pro tuto příležitost objeví.

Průzkumné hlídky 2021 – den čtvrtý

Od rána skrápí VVP Libavá intenzivní déšť. Půda je podmáčená a batohy jsou čím dál tím těžší. Týmy však nepohodu nevnímají a soustředí se jen na plnění závěrečných úkolů. Zbývá jen vydržet, nezranit se a mobilizovat zbývající zásoby sil. Poslední soutěžní den začíná a na střelnici vchází první hlídka. Pořadí posledního dne je obrácené, na start se staví tým, který je v průběžném pořadí poslední.

Na střelnici čeká týmy disciplína se scénářem přepadu střeženého prostoru za účelem získání zpravodajských dokumentů. Týmy se rozdělí na poloviny, jedna dvojice vyšplhá na pozorovací věž, druhá čeká v průzkumném vozidle Kajman, skrytém nedaleko. Z věže se ozývá střelba likvidující stráže a obsluhu lafetovaného kulometu na vozidle nepřítele. Následně dvojice nouzově opouští věž slaněním. Pro druhé dva členy týmu jde o smluvený signál. Vyjíždí vpřed. Nejprve vede palbu na terče spolujezdec ve směru jízdy, poté další člen hlídky za řidičem. Po zneškodnění vybíhají do prostoru bunkru, kde vedou palbu na terče, simulující poslední stráže. Následně ukořistí zpravodajský dokument, se kterým se zrychleně přesouvají mimo prostory střelnice.

Jakmile v bezpečném prostoru rozšifrují obsah sdělení, vyráží skrze dva kontrolní body do úplného cíle soutěže. Cílová rovinka je, stejně jako na minulém ročníku, zakončená na ploše vedle posádkového domu armády ve městě Libavá. Zde je již tradičně nachystaná opravdu poslední komplikace. Dva přepravní kontejnery spojené sítí. Někdo se pouští do sítě po hlavě, jiný postupuje obezřetněji. Všichni však překážku zdolávají během pár okamžiků.

V cíli na finiš soutěžících čekala většina vojáků ze zabezpečení soutěže společně se zástupci velení zúčastněných útvarů, kulisu doplňovalo rovněž několik dalších významných hostů. Pozvání přijal například zástupce velitele pozemních sil brigádní generál Ing. Pavel Kolář, velitel 53. pluku průzkumu a elektronického boje plk. gšt. Ing. Pavel Andráško, MSS, nebo bývalý zástupce velitele Opavského pluku plk. gšt. v záloze Ing. René Sabela. Všichni se postarali o výbornou atmosféru pro doběhnuvší vojáky, kteří jako smluvené znamení splnění úkolů vztyčili vlajku České republiky, v případě hostů z Prešova pak vlajku Slovenské republiky.  Závěrečný akt symbolizoval úspěšné vymanění se z područí protektorátního zřízení.

Velitel 102. průzkumného praporu pplk. gšt. Ing. Pavel Hriník jmenovitě vyzdvihl obrovský podíl nrtm. T.J., který již několikátý ročník koncept soutěže navrhnul a na jehož kreativitě stojí velká část námětů a disciplín. Upřímné poděkování z úst velitele mířilo dále rovněž ke všem, kteří se podíleli na zabezpečení hladkého průběhu soutěže.

Ačkoliv Soutěž průzkumných hlídek má jen jednoho vítěze, nemá žádné poražené. Každý účastník si sáhne na dno svých sil a úspěšné dokončení je tak bráno jako vítězství.

 

 

Autoři: Mediální tým Soutěže průzkumných hlídek 2021

 

Příprava soutěže průzkumných hlídek v plném proudu.

Mapové podklady, demo tým, námět, historický kontext, desítky kilometrů v nohou a spousta úsilí. Příprava devátého ročníku Soutěže průzkumných hlídek jde do finále. Termín soutěže, kterou pořádá 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka od 23. do 27. srpna 2021 ve vojenském újezdě Libavá, se nezadržitelně blíží. Realizační tým vyjíždí z barákového tábora Potštát do vojenského prostoru dnem i nocí a zkouší jednotlivé etapy, disciplíny i přesuny „na vlastní kůži“. Spousty detailů se nejlépe ladí přímo na místě.
„Střelecká věž má revize měsíc. Budete první, kdo ji vyzkouší v ostrém provozu,“ dovídáme se na speciální pěší střelnici Smilov. Třináctimetrové kovové monstrum s novým kamenným valem dominuje palebné čáře. Desetimetrová plošina slouží střelcům k palbě na terč v cílové ploše a dodává další
 rozměr výcviku ve střelecké přípravě.
„Málo náročné! Příliš krátké! Super práce chlapi!“ Překonání dálek, výšek i mokré hladiny všemi způsoby tvoří hlavní náplň celé soutěže. Soutěžící se mají na co těšit.
Štáb ladí dokumentaci, stravu, vozidla i disciplíny. Na přípravě celoarmádní soutěže se podílí více než 140 osob jak z praporu, tak z ostatních jednotek Armády České republiky. Soutěží až dvacítka čtyřčlenných týmů. Tento ročník absolvují i dva pozorovatelé z průzkumného praporu z Velké Británie. Z
novu se na startovní čáře vedle družstev pořadatele potkají i dva týmy ze slovenského průzkumného praporu z Prešova a dále družstva jednotlivých praporů 4. brn a 7.mb, družstva jednotlivých pluků 13.dp Jince, 15. žp Bechyně, 31.pRCHBO Liberec, 43.vp Chrudim a nová průzkumná krev armády, studentů průzkumného směru Univerzity obrany Brno.
Námět letošního ročníku je inspirován historickými souvislostmi z období Protektorátu Čechy a Morava. Soutěž je rozdělena na dvě části, sedm etap a dvacet tři disciplín. V rámci přípravy se diskutují historické detaily. Každý tým ponese jméno jednoho z para výsadků uskutečněných v Protektorátu v letech 1941-45. K přiblížení dobové atmosféry hraje organizátorům do noty swing. Je to již druhý ročník soutěže, kdy jsou disciplíny provázány s vojenskou historií.
Přípravu i průběh IX. ročníku Soutěže průzkumných hlídek můžete sledovat na webu pořadatele www.102pzpr.cz , sociální síti www.facebook.com/102pzpr a www.instagram.com/102pzpr Videa naleznete na YouTube www.youtube.com/102průzkumnýpraporgenerálakarlapalečka
Připravte si palce a transparenty. Poslední srpnový týden budeme fandit všem hlídkám společně! Děkujeme za podporu a přízeň.
Motto: Záškodník nebojuje, záškodník ničí, není to zbabělost, je to nutnost.

#
Autor: kpt. Mgr. Kateřina Ramil
Foto: kpt. Mgr. Kateřina Ramil, nrtm. Jakub Novák

Fotogalerie

Nahoru