Home page > Rota HUMINT

Rota HUMINT

Rota HUMINT (rH)

rota HUMINT je prioritně předurčena k plnění úkolů zpravodajství z lidských zdrojů ve prospěch vytvářených ÚU AČR.

rota HUMINT je schopna:

  • shromažďovat zpravodajské informace z lidských zdrojů od obyvatelstva v místě nasazení,

  • provádět zdrojové i nezdrojové operace,

  • odhalovat a eliminovat hrozby protivníka, 

  • poskytovat včasné, přesné a relevantní ZI,

  • integrovat se do systému ISR, JISR,

  • plnit úkol bez podpory a dozásobení do tří dnů. 

Nahoru