Home page > Slavnostní a pietní místo

Slavnostní a pietní místo

Slavnostní místo

Dne 29. listopadu 2019 byla u příležitosti založení praporu slavnostně otevřena EXPOZICE 102. PRŮZKUMNÉHO PRAPORU, jejíž cílem je seznámit zájemce s dlouholetou historií průzkumných jednotek, jejich vývojem a tradicemi, ke kterým se 102. průzkunný papor hrdě hlásí.

Z historického hlediska se v rámci expozice vrátíme do roku 1941 na letiště RINGWAY, kde absolvovali výcvik i příslušníi operace ANTROPOID. Další historický odkaz představuje Rota zvláštního určení, která v letech 1944 plnila úkoly hloubkového průzkumu pro zpravodajské oddělení 1. čs. armádního sboru. 

V rámci expozice jsou představeny mimo jiné také jednotky 102. průzkumného praporu včetně jejich schopností.

Zvláštní poděkování patří VHÚ Praha, Klubu 102. průzkumného praporu, PRABOS Slavičín, PRAMACOM-HT a REDO.

   

Pietní místo

 

Pietní místo bylo odhaleno dne 1. prosince 2008 při příležitosti 5. výročí založení 102. průzkumného praporu a tvoří jej tři mramorové desky na kruhové plošině, jejíž čelní části dominuje heslo praporu - "Spem Retine".

Svislý středový kámen s bustou generála Karla Palečka symbolizuje naši sounáležitost s leginářem, zpravodajcem a zakladatelem výsadkového vojska, jehož jméno náš prapor hrdě nese. Generál Paleček je pro nás svými skutky a činy tvalým příkladem i propojením minulsoti s přítomností.

Kameny po stranách generálovy busty připomínají novodobou historii našeho praporu. Levý kámen nese znak a náev praporu, na pravém jsou vyryta jména příslušníků 102. průzkumného praporu, kteří zemřeli při plnění svých služebních povinností - praporčíka im memoriam Radima Vaculíka a nadrotmistra Pavla Tardíka.

 

Nahoru