Výběr osob

Aktuálně budou u 102. průzkumného praporu probíhat tyto výběry osob:

 VÝBĚR OSOB K ROTĚ HUMINT

25. – 28. březen 2024

Zájemci z řad civilních uchazečů se k výběru mohou přihlásit zasláním strukturovaného CV a motivačního dopisu na e-mail humint@army.cz. Výhodou (avšak ne podmínkou) je mít již splněnou vstupní lékařskou prohlídku před nástupem do AČR.U vojáků z povolání je postup obdobný, pouze místo strukturovaného CV zasílají profesní životopis vygenerovaný z ISSP (vygeneruje personalista útvaru).

Bude-li uchazeč posouzen jako perspektivní, obdrží v dostatečném předstihu e-mailem instrukce k dalšímu postupu.

 

V současné době probíhá výběr osob na následující pozice:

 

Mladší specialista (hodnost rotmistr)

Mladší specialista na úrovni týmu HUMINT odpovídá za shromažďování informací a za řízení kontaktů. Pozice klade vysoké nároky na komunikační dovednosti, schopnost empatie a adaptace napráci s lidmi z různého sociálního a ekonomického zázemí. Vyžaduje vyšší psychickou odolnost a schopnost přesně a nezkresleně předávat získané informace.

 

Specialista (hodnost nadrotmistr)

Specialista na úrovni týmu HUMINT odpovídá za prvotní analýzu informace shromážděné od kontaktu a hodnocení věrohodnosti informace. Aktivně napomáhá mladším specialistům při plánování, provádění a vyhodnocení jejich aktivit. Kromě citu pro práci s lidmi a adekvátní úrovně anglického jazyka vyžaduje tato pozice i vysokou míru kritického a analytického myšlení.

 

Kvalifikační požadavky pro zařazení do výběru osob k rotě HUMINT

Vzdělání

Pro zařazení do hodnostního sboru praporčíků min. maturita.

Profesní znalosti a dovednosti

Znalost anglického jazyka min. úroveň SLP 2222 nebo ALCPT min. 70 bodů). 

Předpoklady

Setrvání u jednotky min. na dobu rozhodnou pro dané SM.
Předpoklady pro získání osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Tajné“.
Ochota individuálního zvyšování jazykových, odborných schopností a dalšího vzdělávání. 
Zdravotní klasifikace „A“.
Splněné výroční přezkoušení z tělesné přípravy s hodnocením minimálně „dobře“.  

Průběh a rozsah výběru osob

Výběr osob bude zpravidla organizován ve třech dnech. V průběhu výběru osob bude provedeno psychodiagnostické vyšetření, písemné testy ze všeobecných znalostí, přezkoušení fyzické zdatnosti, jazykových schopností a pohovor s výběrovou komisí. Při nesplnění požadovaných kritérií může být uchazeč z výběru osob vyřazen bez udání důvodů. Výběr je možné v případě potřeby rozšířit na čtyři dny, přičemž konkrétní způsob a délka výběru bude uvedena při vyhlášení výběru velitelem 53. pPzEB minimálně 2 měsíce před jeho provedením. 

Hlavní součástí výběru osob k rotě HUMINT jsou:

 

a. Psychodiagnostické vyšetření

Psychodiagnostické vyšetření řídí určený psycholog. Cílemvyšetření je vytvořit osobnostní profil vyšetřované osoby.

b. Písemný test ze všeobecných znalostí

Test všeobecných znalostí je zaměřen na témata z oblasti geopolitického a bezpečnostního dění.

 

c. Přezkoušení fyzické zdatnosti

Úroveň fyzické zdatnosti bude testována v rozsahu vybraných disciplín dle platných norem výročního přezkoušení vojáků a vojákyň AČR (běh na 12 minut, kliky, leh sedy a shyby).Požadováno je minimální celkové hodnocení jednotlivce stupněm 2 – dobře.

 

d. Přezkoušení jazykových schopností z anglického jazyka

Pro testování jazykových schopností z anglického jazyka bude využito písemného testu ALCPT či jeho obdoby (zvuková nahrávka s písemným odpovědním archem). 

 

e. Pohovor

V průběhu závěrečné části provede výběrová komise pohovor s uchazeči.

 

Normy přezkoušení fyzické zdatnosti

Normy a hodnocení kontrolních testů přezkoušení fyzické zdatnosti mužů

Název cvičení

Souborné silové cvičení
(leh – sed/klik – vzpor)

Shyb na hrazdě

Běh na 12 minut

 

 

 

 

Hodnocení

Výtečné

Dobré

Vyhovující

Výtečné

Dobré

Vyhovující

Výtečné

Dobré

Vyhovující

kat.

věk

ročníky

Počet

Počet

Metry

I.

- 30

93 – 05

52/32

46/28

42/22

12

10

8

3 000

2 800

2 600

II.

31-35

88 - 92

51/30

45/27

39/22

11

9

7

2 950

2 700

2 500

III.

36-40

83 – 87

44/27

40/24

34/19

10

8

6

2 850

2 600

2 400

IV.

41-45

78 - 82

41/25

39/22

32/16

9

7

5

2 750

2 500

2 200

V.

46-50

73 – 77

38/23

34/19

29/13

8

6

4

2 650

2 300

2 000

VI.

51 +

58 - 72

 

 

 

 

 

 

2 400

2 100

1 800

Normy a hodnocení kontrolních testů přezkoušení fyzické zdatnosti žen

Název cvičení

Leh – sed

Výdrž ve shybu nadhmatem

Běh na 12 minut

Hodnocení

Výtečné

Dobré

Vyhovující

Výtečné

Dobré

Vyhovující

Výtečné

Dobré

Vyhovující

kat.

věk

ročníky

Počet

Minuty

Metry

I.

-25

98 – 05

45

40

35

0:50

0:30

0:10

2 550

2 300

2 100

II.

26-30

93 – 97

40

33

28

0:46

0:28

0:10

2 400

2 200

2 000

III.

31-35

88 – 92

35

30

26

0:34

0:22

0:08

2 300

2 100

1 900

IV.

36-40

83 – 87

30

25

23

0:20

0:14

0:07

2 200

2 000

1 800

V.

41-45

78 – 82

25

22

20

0:18

0:10

0:05

2 100

1 900

1 600

VI.

46 +

58 - 77

 

 

 

 

 

 

1 900

1 800

1 500

 

Celkové hodnocení jednotlivce z přezkoušení fyzické zdatnosti

I. až V. věková kategorie muž, žena

Hodnocení ze silového testu

1

1

2

2

1

3

2

3

3

1

4

2

4

3

4

4

Hodnocení běhu na 12 minut

1

2

1

2

3

1

3

2

3

4

1

4

2

4

3

4

Celkové hodnocení

1

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

Poznámka: Celkové hodnocení jednotlivce zařazeného do VI. věkové kategorie se hodnotí podle známky z běhu na 12 minut. Vysvětlivky: 1 – výtečně, 2 – dobře, 3 – vyhovující, 4 – nevyhovující.