Aktivní záloha

 

Historie

Armáda České republiky zřídila v roce 2007 průzkumnou četu aktivních záloh u 102. průzkumného praporu gen. Karla Palečka v Prostějově. Posláním této jednotky, kterou tvořilo 6 průzkumných družstev, bylo udržování a zdokonalování v odbornosti průzkumník.  Četa AZ byla přiřazena k profesionální 2. průzkumné rotě 102. průzkumného praporu, která  zajišťovala odborný výcvik po více jak 8 let.

Od 1. 7. 2016 vznikla vedle profesionálních rot nově 3. průzkumná rota Aktivních záloh jako nedílná součást 102. průzkumného praporu Prostějov. 

 

Odkazy

www.aktivnizaloha.army.cz

www.facebook.com/AZ102pzpr

www.facebook.com/102pzpr

www.kariera.army.cz