Den do startu Edelweiss Raid 2023

222.jpg
  • 1.3.2023
  • Anonym

V úterý přivítalo závodníky opět krásné slunečné počasí. To vydrželo celý den a nebylo třeba zasahovat do programu, jak tomu bylo v pondělí. Tým stodvojky se hned ráno odebral na střelnici, kde si závodníci mohli nastřelit své zbraně a zkusit si střelbu ve dvou tisících metrech nad mořem, ale také vyzkoušet si střelnici s prvotřídním moderním vybavením. Soutěžící stříleli svými zbraněmi, naši vojáci tedy z útočných pušek BREN. Terče se nacházely ve vzdálenosti 180 metrů, díky přístrojům mohli střílející vidět své zásahy přímo na displeji. Pro mnohé je střelba na necelé dvě stovky metrů přece jen méně obvyklá záležitost a musí se s jejími aspekty seznámit, zjistit kam přesně mířit, kde vůbec terč zasahují. Vedoucí prostějovského týmu, nadporučík Jan Š., naštěstí disponuje i takovýmito zkušenostmi ze střelecké přípravy a mohl tak dávat svým spolubojovníkům rady, kam zamířit a jak nejlépe a hlavně co nejpřesněji na takovou vzdálenost zasáhnout terč. Družstvo stodvojky si tuto střelbu brzy osvojilo a zásahy rychle přibývaly. I s ostatními cvičícími týmy strávili naši průzkumníci na střelnici dvě hodiny.

Po dopolední části a výborném jídle, pro které se mimochodem využívají především plodiny vypěstované v okolí, mohli soutěžící sledovat zajímavou podívanou. Rakouští pořadatelé se z bezpečnostních důvodů rozhodli v místě plánované trasy závodu preventivně odpálit lavinu. Po několika nácvicích tak nedaleko od ubikací úspěšně shodili z vrtulníku výbušniny na místo určení.

Odpoledne následoval slavnostní nástup a ceremoniál zahajující soutěž. Nádherné slunečné počasí, obklopující hory, líbivé a stylové skladby od bezchybně hrající vojenské kapely z Tyrolska, slavnostní přinesení vlajek zúčastněných národů a vyvěšení vlajky Rakouska coby pořádající země. To vše podtrhovalo význam a jedinečnost události, která tímto oficiálně začala. Přesně tak, jak se na takové vojenské mistrovství světa patří. Velitel 6. horské pěší brigády, generál Pfeifer, potěšený hojnou mezinárodní účastí, poté svou řečí přivítal všech 22 týmů z celkem devíti zemí a soutěžícím popřál úspěšný průběh závodu bez nehod.

Po nástupu byl na pořadu dne nezbytný brífink. Během dvou hodin trvajícího seznámení s pravidly a podmínkami závodu se týmy dozvěděly vše potřebné. Jaké je čekají disciplíny a úkoly, co je povinná výbava a jak budou probíhat kontroly, nebo kdy mohou být případně diskvalifikováni. Pak už bylo potřeba se domluvit v rámci týmu a určit si strategii. Kdo ponese jaký materiál, kdo za co bude zodpovědný na jednotlivých stanovištích. Každý tým má předepsanou nejen povinnou výbavu jednotlivce, ale také celého družstva, proto bylo třeba si i tyto potřeby přerozdělit. Celkově se tak nesená váha pohybovala do 15 kilogramů na osobu.

Výhodou pro závodníky je, že na ně v závěru středeční etapy čeká připravený bivak se stany a karimatkami, kam si mohou nechat dopravit spacák, vařič, jídlo a další materiál, se kterým se tudíž nemusí pohybovat po celou dobu závodu. Už tak je věcí v rámci povinné výbavy až až. Tým s sebou musí například  nést dvoje nosítka, čtyři ždárské vaky, samozřejmostí je i lavinový vyhledávač, kompas, vysílačka, oblečení adekvátní vysokohorskému prostředí a mnoho dalšího. Velkou výhodou přichystaného zázemí v prostoru bivaku má být sušárna, která soutěžícím zajistí alespoň nějaký tepelný komfort.

Večer před samotným závodem ale zastihla tým stodvojky vážná nepříjemnost. Jeden z členů totiž dostal takovou zimnici, že se družstvo rozhodlo dotyčného raději z náročné soutěže stáhnout. Ale jelikož se naši příslušníci jeli do Rakouska zúčastnit Edelweiss Raid, s odhlášením a nenastoupením do závodu se nehodlali smířit. Oči týmu se tak upřely na ty, kteří do Alp vyrazili s nimi jako zabezpečení. Volba nakonec padla na řidiče z roty logistiky, který se naštěstí také věnuje skialpinismu. I když neabsolvoval předcházejícími přípravu s ostatními, nemohl družstvo nechat na holičkách a souhlasil, že s ním bude další den startovat. Neviditelnou rukou osudu se tak stalo, že na neoficiálním mistrovství světa horských jednotek budou mít své zastoupení všechny jednotky 102. průzkumného praporu.

A co první den závodu na soutěžící čeká? Nezbytná kontrola výbavy ještě před samotným začátkem, poté hromadný start a přesun po určené trase k jednotlivým stanovištím. Ve středu jsou naplánované úkoly jako vyhledávání obětí pod lavinou, slaňování, záchrana a transport raněného na nosítkách nebo průzkum a pozorování cíle včetně vyhotovení náčrtu. Činnosti, které si družstvo stodvojky nacvičovalo během své přípravy, a navíc právě zmíněný průzkum a pozorování, co více by si průzkumák mohl jako soutěžní disciplínu přát.

Ze závodu Edelweiss Raid je opravdu cítit velký důraz na zásady fair play a je zde velmi patrný sportovní duch, i to dodává na atmosféře této jedinečné události. Nezbývá než doufat, že se všem závodníkům vyhnou zranění a že další nečekané zvraty už českou výpravu nepotkají.

 

Text: rotmistr Marek P.

Foto: rotmistr Přemysl V., Bundesheer

Fotogalerie